GÜVENLİK DANIŞMANLIK VE RİSK ANALİZİ

•             Risk Analizi Konusunda Danışmanlık Yapmak,

•             Güvenlik Görev Tanım ve Talimatlarını Düzenlemek,

•             Güvenlik Planlarını Hazırlamak,

•             İhtiyaç Duyulabilecek Yolsuzluk, Usulsüzlük vb. Konulara İlişkin Araştırma ve Soruşturmaları Yapmak,

•             Kuruluşların Güvenliğine Katkı Sağlamak Amacı İle Ürün Kayıplarını Önlemeye Yönelik İstihbari ve Çevresel Araştırmalar Yapmak,

•             Güvenlik Hizmetinin Etkinleştirilmesine Denetlemelerde Tespit Edilen Aksaklıkların Giderilmesine ve Gelişen Riski Minimize Edecek Yönde Eğitimler Planlayarak Vermek

•             Üst Düzey VIP’lere Silahlı Yakın Koruma Hizmeti Vermek Konusunda Danışmanlık Yapmak

Alınacak güvenlik tedbirlerinin belirlenebilmesi, uygulanmasındaki etkinlik seviyesinin tespiti için(bazı tedbirler sadece caydırıcı, bazıları ise risk unsurunu tespit amaçlı olabilir) görev alanındaki risk unsurlarının terör, soygun, hırsızlık, vb. adli olaylarla yangın, deprem, sel, vb. tabi afetler yönünden incelenmesi gerekir.

ASSA,görev lokasyonu, çevresel şartlar, genel kolluk, itfaiye ve sağlık kuruluşu yakınlık ve ulaşım durumları ile görev alanının fiziki tedbirleri inceler ve risk yaratan yerlerin fotoğraflı olarak sebepleri ile tespit ederek rapor halinde sunar.