Güvenlik sisteminin yeterlilik, etkinlik, güvenlik görevlilerinin ise görev farkındalığı, bilgi ve görev hassasiyeti yönü ile seviyelerinin ölçülmesine yönelik gerçekleştirilen, güvenlik görevlilerinde hassasiyet arttıran, görev başı eğitimi neticesini de doğuran senaryolu test denetimleridir.

Drill denetimleri, güvenlik personellerinin görev talimatlarına uyum ölçümlerini de yaparak, güvenlik sisteminin etkinliğini arttırır.